Over Linkt

Linkt wil een open  gemeenschap zijn in de Stad van Almelo waar mensen ervaren dat God er is, dat Hij ons hoort en dat Hij mensen kan veranderen.  Tegelijk is Linkt een plek waar je op
zoek kunt gaan naar God. We houden veel rekening met mensen die voor het eerst een kerk bezoeken en die kritische vragen hebben over het christelijke geloof. We waarderen hun aanwezigheid en proberen we van hun vragen te leren en het evangelie zo uit te leggen dat iedereen het kan begrijpen en de relevantie ervan in kan zien. De sfeer is dan ook huiselijk, open, positief en ontspannen. Je mag gewoon jezelf zijn.


We proberen midden in deze samenleving te staan, door anderen te ondersteunen, een positief verschil te maken in Almelo waar we wonen en de hoop die wij ontvangen hebben door te geven aan mensen die daar naar op zoek zijn.

Wees welkom als je meer wilt weten. Je kunt geheel vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier, een persoonlijke afspraak maken of op de aangegeven tijden binnenkomen.

 

Behoefte aan een persoonlijk gesprek in vertrouwde sfeer? Zonder kosten of verplichtingen?

Het kan gaan over je concrete situatie of over dieperliggende vragen rond de zin van je leven of vertrouwen op God.

Wat je verhaal of vraag ook is – kom er gerust mee. Vrijblijvend én vertrouwelijk.

 

    Kom naar de bijeenkomsten elke derde zondagmiddag van de maand en blijf voor een broodje met soep. Dat maakt het makkelijker om een praatje te maken en nieuwe mensen te leren kennen. Ook het bezoeken van de pleisterplaats, of stadspastoraat  of andere activiteiten maakt het makkelijker om aansluiting te vinden.

    Doe mee met Linkt.  De mensen die daar aan meedoen ontmoeten elkaar ongeveer een keer per maand. Op een verrassend makkelijke manier kun je nieuwe vriendschappen sluiten, word je uitgedaagd in jouw geloof, vind je antwoorden op jouw vragen en hoor je bij een groep mensen die naar elkaar omzien.

    Meehelpen is ook een goede mogelijkheid om nieuwe mensen te leren kennen. Op de bijeenkomsten op de derde zondag van de maand zijn er altijd mensen nodig die de ruimte klaarmaken. Geregeld helpen we mensen in de stad, zo zijn er tal van andere mogelijkheden om praktisch bij te dragen én mensen te leren kennen.

 

"

Ik vroeg om kracht
en ik kreeg moeilijkheden om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid
en ik kreeg problemen
om op te lossen

Ik vroeg om moed
en ik kreeg gevaar
om te overwinnen

Ik vroeg om steun
en ik kreeg kansen

Ik kreeg niets waar ik
om vroeg, ik kreeg alles
wat ik nodig had

 

"

LINKT STADSPASTORAAT

Behoefte aan ontmoetingen waarin echt naar je geluisterd wordt? Kom naar het koffie-café van LINKT op de donderdagmorgen. Er is ook ruimte voor een persoonlijk gesprek. Dat kan gaan over je concrete situatie of over dieperliggende vragen. Idealen waarover je droomt, geloofsvragen, eenzaamheid of moeiten waar je tegenaan loopt. Wat je verhaal ook is – kom er gerust mee.

Vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend.

De koffie staat klaar!


Iedere donderdag van 10.00 uur – 12.30 uur.

   Vanaf 2 mei 2019 t/m 4 juli,
        In het najaar 2019,  van 29 augustus 2019 t/m 26 december.

   In 2020 vanaf 9 januari t/m 5 maart.

 

Locatie: ‘Huis van Lydia’ Grotestraat 185B, 7607 CL Almelo.

info@linkt.life | www.Linkt.life

telefoon 0546-6733 95

Linkt Stadspastoraat

 

Behoefte aan een persoonlijk gesprek waarin echt naar je geluisterd wordt? Je bent welkom bij het stadspastoraat. Het kan gaan over je concrete situatie of over dieperliggende vragen. Idealen waarover je droomt, geloofsvragen of moeiten waar je tegenaan loopt.

Wat je verhaal ook is – kom er gerust mee. Vertrouwelijk, gratis en vrijblijvend. De koffie staat klaar!

 Iedere 2e woensdag van de maand van 17.30 - 19.30 uur.*

Koffie / thee, broodjes en soep plus een goed gesprek over een actueel onderwerp. Dat is de formule van LINKT Pleisterplaats.
Kom binnen en schuif aan! We bieden elkaar een stukje gezelligheid en de mogelijkheid contacten aan te gaan. Eten, delen, ontmoeten, gezelligheid en – wie weet – een stukje verdieping.

• Iedere tweede en vierde woensdag van de maand
         van
17.30 -19.30 u.*

• Data: 9 en 23 oktober, 13 en 27 november, 11 december;

in 2020: 8 januari en 22 januari, 12 februari.

 

Linkt Pleisterplaats

Linkt Bijeenkomsten

We luisteren naar de uitleg van de Bijbel en praten er over door. We delen ons geloof en onze vragen. We leggen een verbinding met het dagelijkse leven en de actualiteit. Kortom, we zoeken de ontmoeting met God en met elkaar. We proberen het op zo’n manier te doen, dat mensen met verschillende achtergronden zich welkom weten en het kunnen volgen.

• Elke 3e zondag van de maand, 13.30 u. - 15.00 u.*

• Wanneer:  Bij genoeg belangstelling.


* Locatie : ‘Huis van Lydia’ Grotestraat 185B, 7607 CL Almelo.

* Koffie, thee en soep aanwezig

 

 

 

Nieuw:

 

Oriëntatiecursus christelijk geloof

Een cursus van vier avonden waarin je

kennis maakt met het christelijk geloof.

Je hebt geen voorkennis nodig, het is

geheel vrijblijvend en je bent van harte

welkom! Onderwerpen: de christelijke

boodschap, de Bijbel, Jezus Christus,

het leven als christen.

Kosten: € 15,- (voor het cursusmateriaal).

Geef je op door een mail te sturen naar

info@linkt.life

• Van 19.30 u. – 21.30 u.

Vooraf is er koffie / thee en als je trek

hebt soep en een broodje!

• Bij genoeg belangstelling

 

Agenda 2019

LINKT STADSPASTORAAT

Iedere donderdag van 10.00 uur – 12.30 uur.
Vanaf 29 augustus 2019.

Locatie:
‘Huis van Lydia’ Grotestraat 185B,
7607 CL Almelo.

 

LINKT PLEISTERPLAATS

 
Iedere tweede woensdag van de maand
van 17.30 – 19.30 uur.
Data: 9 en 23 oktober,
13 en 27 november;
11 december.

In 2020:
8 en 22 januari,
12 februari.

Locatie:
‘Huis van Lydia’ Grotestraat 185B,
7607 CL Almelo.

 

LINKT Bijeenkomst

 

Maakt de verbinding

De vraag is of dit de enige verbinding is die we in onze huidige samenleving nodig hebben. Linkt wil in gesprek met mensen die daarvoor open staat, het christelijk geloof verbinden met de vragen van onze samenleving, onze cultuur en ons eigen leven. Onze inzet is bijdragen aan de dienstbaarheid en zichtbaarheid van mensen in de samenleving.

We proberen midden in deze samenleving te staan, door anderen te ondersteunen, een positief verschil te maken in Almelo waar we wonen en de hoop die wij ontvangen hebben door te geven aan mensen die daar naar op zoek zijn.

Verbinding maken gaat over het overbruggen van verschillen. En zeker in een diverse samenleving is dat belangrijk. Met elkaar verbonden zijn is daarin zeker niet vanzelfsprekend. Die verbondenheid moet opgebouwd worden, die moet groeien, en daar willen we ons voor inspannen.

 

Voor verbinding moet je bereid zijn de kloven die in onze samenleving aanwezig zijn niet te negeren, maar juist te erkennen, en te overbruggen. Verbinding maken doe je in dit geval door gezelschappen op te zoeken van mensen die totaal anders denken en leven dan jij, maar waarbij je toch bereid bent om ondanks de verschillen op gelijke voet het gesprek aan te gaan, om elkaar te leren kennen en te waarderen, om overeenkomsten te ontdekken, en om verschillen te respecteren. Dat is het echte aangaan van verbinding.

Laten we die verbinding aangaan met andersdenkenden. Laten we hen opzoeken, hen leren kennen, en verbanden leggen die nu nog ontbreken. Dat is het soort verbinding dat we nu hard nodig hebben, en het is ook die verbinding die we kunnen realiseren. Als we er maar toe bereid zijn van ons eigen comfortabele eilandje af te komen, op weg naar de (on)bekende ander.

 

"

Mag ik...

Mag ik zonder woorden
- omdat ik ze niet heb -
toch bij je blijven?

 

Mag ik als ik alleen maar huil als teken van liefde toch bij je blijven?

 

Mag ik in al mijn onmacht waarin ik niets kan toch bij je blijven?

 

"

 

Contact
Locatie

  De Locatie voor Linkt stadspastoraat, ‘Huis van Lydia’ Grotestraat 185B, 7607 CL Almelo.

 

 

CONTACT

0546 67 33 95

info@linkt.life

LINKT.life

In het 'Huis van Lydia'

Grotestraat 185B

7607 CL ALMELO

Linkt stadspastoraat

Linkt pleisterplaats

Submitting Form...

The server encountered an error.

Bericht verzonden